Äldreomsorg

Äldreomsorg

Kommunen ansvarar för vård och omsorg till äldre personer enligt Socialtjänstlagen samt i våra särskilda boenden även enligt hälso-och sjukvårdslagen. 

Vi erbjuder stöd, service och omvårdnad vilket man som äldre kan behöva för att klara sin vardag. 
I Olofströms Kommun arbetar vi utifrån ett rehabiliterande arbetssätt, vilket innebär att vi ska arbeta på ett sätt som stärker och bevarar den enskildes egen förmåga. 
Äldreomsorgen arbetar med målsättningen att man så långt det är möjligt ska ges möjlighet att bo kvar hemma. Då detta inte längre är möjligt har vi olika boenden att erbjuda i Olofström, Jämshög och Kyrkhult. 

Genom kommunens äldreomsorg har du möjlighet att bland annat ansöka om insatser som

  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Städning
  • Personlig omvårdnad
  • Avlastning i eller utanför hemmet
  • Korttidsvistelse
  • Särskilt boende

Alla beviljade insatser tillgodoses genom att 

  • Skapa förutsättningar för dig att på egen hand klara insatsen 
  • Tillsammans med dig utföra insatsen 
  • Personalen utför insatsen 

Tanken med detta är att stärka och bevara din egen förmåga och öka möjligheterna för dig att leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Alla insatser baseras på att man inte klarar av sina dagliga sysslor och sin livsföring. Det behövs bedömning och beslut av kommunens biståndshandläggare för att man ska kunna få en insats beviljad. 

Senast uppdaterad: 20 mars 2018