Ansökan övriga tillstånd

Ansökan övriga tillstånd

Serveringstillstånd m.m.

Ansökan om tillstånd görs på en särskilt utformad ansökningsblankett vilken kan hämtas i kommunens blankettarkiv på webben. Till ansökan ska bifogas de handlingar som enligt anvisningarna i blankettens bilaga krävs av kommunstyrelsen. Ett tillståndsärende kan inte avgöras förrän ansökningshandlingarna är kompletta och ansökningsavgiften tillfullo är betald. Det är sökandens ansvar att tillse att handlingarna är fullständiga. 

Ansökningsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl

Avgifter för serveringstillstånd
Stadigvarande tillstånd till allmänheten 5 300 kr (5 300)
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 4 000 kr (4 000)
Stadigvarande serveringstillstånd för 4 000 kr (4 000)
cateringverksamhet till slutna sällskap
Stadigvarande ändring i gällande tillstånd 3 000 kr (3 000)
Tillfällig ändring i gällande tillstånd 2 000 kr (2 000)

Tillfälligt tillstånd till allmänheten
Servering en dag 2 000 kr (2 000)
Servering mer än en dag 3 000 kr (3 000)
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 850 kr (850)
Särskilt tillstånd för provsmakning vid 3 000 kr (3 000) tillverkningsstället

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang

Servering en dag 1 000 kr (1 000)
Servering mer än en dag 1 500 kr (1 500)

Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
Servering en dag 2 000 kr (2 000)
Servering mer än en dag 3 000 kr (3 000)

Tillsynsavgifter för servering av alkohol och försäljning av folköl

Fast årlig tillsynsavgift
Stadigvarande serveringstillstånd till 850 kr (850)
allmänheten och slutna sällskap
Alkoholservering i inrikes trafik 1 200 kr (1 200)
Försäljning av folköl 850 kr (850)

Rörlig tillsynsavgift

Helårsomsättning i kronor Avgift Avgift 2015
0 – 99 999  1 200
100 000 – 250 000 1 500
250 001 – 500 000 2 900
500 001 – 750 000 3 700
750 001 – 1 000 000 4 200
1 000 001 – 1 500 000 5 000
1 500 001 – 2 000 000 5 700
2 000 001 – 2 500 000 6 200 
2 500 001 – 3 000 000 6 800
3 000 001 – 3 500 000 7 300
3 500 001 – 4 000 000 7 900
4 000 001 – 5 000 000 8 500
5 000 001 – 6 000 000 9 200
6 000 001 - 9 900

Senast uppdaterad: 28 november 2017