Arbetsmarknadsenhet

Arbetsmarknadsenhet

Arbetsmarknadsenheten är en kommunal verksamhet dit deltagarna blir anvisade från socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller arbetslivsresurs. I samarbete med Arbetsförmedlingen hanterar vi olika arbetsmarknadsprogram som t ex offentligt skyddad anställning, särskilt anställningsstöd, praktik inom jobb- och utvecklingsgarantin och ungdomsgarantin.

Återbruket

Här kan du hitta alltifrån begagnade möbler, elektronik, vitvaror till husgeråd och byggmaterial.
Du kan skänka begagnade saker som Återbruksboden hämtar hemma hos dig kostnadsfritt.
Kravet är då att du bor inom Olofströms kommuns gränser och att sakerna är i acceptabelt skick. I ett förbrukningssamhälle jobbar Återbruksboden för att återanvända, en persons skräp kan vara någon annans skatt!
Återbruksboden finns vid  vid Topeliusvägen 1 Olofström (Gamla Flora Perssons)
Öppettider: mån - fre kl. 08.15 -15.00
Telefon: 0454-936 20 (för beställning och hämtning)

FINSAM-projekt

Ung Möjlighet

Projektet Ung Möjlighet ingår i FINSAM och är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Blekinge samt arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget.

Syftet med Ung Möjlighet är att coacha ungdomar in på arbetsmarknaden eller ut i studier, förbereda för arbetslivet samt få en bättre livskvalité. Syftet är att stärka kunskap, självkänsla och motivation genom att skapa rätt förutsättningar för framtiden.

Målgruppen är unga vuxna (18-39 år) som står utanför arbetsmarknaden. Oavsett om du bara varit utan sysselsättning en längre tid, är sjukskriven eller har en lättare funktionsnedsättning är du välkommen att delta i projektet.

Projektet Ung Möjlighet erbjuder:

  • Förberedelser för arbetslivet.
  • Praktik
  • Friskvård
  • Förläsningar
  • Studiebesök

Du kan delta i projektet genom vår gruppverksamhet under 10 veckor eller individuellt.

Vi coachar dig att stärka din självkänsla!

Kontaktperson: Malin Monas tel 0454-93226 eller Charlotte Porshammar 0454-93248

Aktiv sommar

Anordnas på sommaren för högstadieungdomar under 2 tvåveckors perioder. På förmiddagarna arbetar ungdomarna i olika bostadsområden med upprensning, städning etc och eftermiddagarna ägnas åt fritidsaktiviteter och studiebesök. Syftet är att ungdomarna får prova på arbete men också erbjudas stimulerande fritidsaktiviteter. Anordnare Socialförvaltningen i samverkan med Rotary, Olofströmshus AB och Pingstkyrkan.

Navigatorcentrum

Tanken med Navigatorcentrum är att samla alla myndigheter under ett och samma tak, istället för att de arbetssökande ungdomarna ska snurra runt systemet, snurrar systemet runt dem. De kan komma och få hjälp med att söka jobb, hitta studier, bli erbjuden utbildning och stöd i vardagen.

Vi kommer anordna kurser, föreläsningar, studiebesök, bjuda in företag som berättar om sin verksamhet mm.

Navigatorcentrum är en plats man går till om man behöver hjälp och vägledning för framtiden.

Vi finns på Östra Storgatan 18A i Olofström.

Kontaktperson Cecilia Leanderson 0454-93 228

 

Syservice

Arbetscenter, Toffelvägen 4 Sysselsättning/arbetsträning

Inlämning av kläder till Nyckelpigan sker här. Kläderna sorteras och tvättas, en del av kläderna lämnas till Nyckelpigan och en del kläder lämnas direkt till Erikshjälpen. Här lagar man kläder, lägger upp gardiner och syr nya saker som väskor, förkläden och grytlappar.
Handledare på Syservice, tel: 0454-93609

Brännaregårdens café

Här lagar man dagens lunch, bakar kakor och gör smörgåstårtor på beställning
Handledare Annika Carlsson, tel: 0454-93544

Nordenbergsskolans café

Arbetsträningsverksamhet