Barnomsorgstaxa

Avgifter för förskola och fritidshem 

Från och med den 1 januari 2017 gäller avgiftsnivåerna nedan, för maxtaxan i förskola och fritidshem.
Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 45 390 kr per månad 2017.

Förskola/pedagogisk omsorg 2017

Barn nr Avgiftstak dock högst
1 3 % 1 362 kr
2 2 % 908 kr
3 1 % 454 kr


Avgiftsreduktion inom förskolan från och med 2016-04-01

 

Närvaro tim/vecka Avgiftsreduktion
Vid mer än 25 timmar/vecka 5%

Fritidshem/pedagogisk omsorg 2017

Barn nr  Avgiftstak dock högst
1 2 % 908 kr
2 1 % 454 kr
3 1 % 454 kr

Det yngsta barnet räknas som barn nr 1

Senast uppdaterad: 30 december 2016