Bibliotek

Skolbiblioteket välkomnar alla elever under hela skoldagen.

Här råder en utmärkt arbetsmiljö, här kopplar man av med t.ex. en bok i lugn och ro. Bibliotekarien finns alltid för att ge goda råd, hjälpa och handleda.

Bibliotekets bokbestånd innehåller skön, - fack, - och referenslitteratur – 16.100 vol. på svenska och 810 vol. på engelska. Vi prenumererar på ett 20-tal tidningar och tidskrifter.

Här finns 28 platser att läsa tidningar, böcker eller för enskilda studier I studierummet finns 30 arbetsplatser samt 8 dataplatser. Våra datorer är kopplade till Internet och det finns bra utbud av dataprogram. I studierummet har eleverna möjlighet till självständigt arbete och fördjupande studier. Här bedrivs också bokprat, bibliotekskunskap samt lektioner.