Blankettarkiv

Kommunens blankettarkiv är uppdelat i sex kategorier, Byggfrågor, Barn och utbildning, Tjänstedirektivet, Trafik, Fritid och fritid och Övriga. Det går även bra att gå direkt till sökfunktionen för att snabbt få fram just den blankett du söker. De flesta av blanketterna kan du fylla i redan på datorn. Sedan kan du skriva ut blanketten och skicka den per brev eller fax. 

Använda blanketterna 
För att kunna läsa dokument och blanketter i pdf-format behövs programmet Adobe Reader. Programmet är gratis och finns på svenska. Det fungerar både för PC och Mac. Du kan ladda ner programmet från Adobes webbplats. 
Ladda ner Adobe Acrobat Reader gratis 

På blanketterna finns det också information om var de ska skickas. Blankettarkivet kommer successivt att utökas med allt fler blanketter.

Byggfrågor

 • Ansökan om köp av småhustomt

  Visa blankett

  ?
  (20110908) (För utskrift) Ansökan om köp av småhustomt innebär att man skriver in sig i kommunens tomtkö för kommande områden.
 • Ansökan om bl.a. bygglov, rivningslov enligt NPBL

  Visa blankett

  ?
  (Går att fylla i på datorn) I ansökan om bygglov ska du ansöka om vad och hur du ska bygga. Du ska dessutom ansöka om placering för ditt bygge. I en bygglovsansökan ska ritningar bifogas.
 • Ansökan om Förhandsbesked

  Visa blankett

  ?
  (Går att fylla i på datorn) Ansökan är för dig som vill undersöka om det går att bygga på den plats du tänkt. Det går alltså att ansöka innan du köpt marken.
 • Ansökan om strandskyddsdispens

  Visa blankett

  ?
  (Går att fylla i på datorn) Om du ska bygga inom 100 meter från en strandlinje så måste du ansöka om strandskyddsdispens. Det är även ett krav för dig som äger marken fram till strandlinjen.
 • Beställning av karta

  Visa blankett

  ?
  (Går att fylla i på datorn) Om tomten inte tidigare är bebyggd och den ligger inom detaljplan krävs det en nybyggnadskarta i samband med bygglovsansökan..
 • Teknisk beskrivning

  Visa blankett

  ?
  (Går att fylla i på datorn) När du ska genomföra ett större bygge, exempelvis bygga ett hus, måste du skicka med en teknisk beskrivning där du beskriver vilka material och dimensioner som du ska använda i konstruktionen.
 • Anmälan om kontrollansvarig

  Visa blankett

  ?
  (Går att fylla i på datorn) I samband med bygglovsansökan/anmälan eller rivningsanmälan skall byggherren föreslå en kontrollansvarig denne skall godkännas av byggnadsnämnden.
 • Anmälan

  Visa blankett

  ?
  (Går att fylla i på datorn) Skall göras även om åtgärden inte är bygglovspliktig. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder är installation av eldstad/rökkanal, ändriga av: planlösning, ventilation, brandskydd, konstruktion, vatten och / eller avlopp, rivning av byggnad då rivningslov inte krävs m.m.
 • Beställning av utstakning

  Visa blankett

  ?
  (Går att fylla i på datorn) I samband med bygglovsgranskningen avgör plan- och byggkontoret om utstakning krävs för sökt åtgärd, detta meddelas i samband med bygglovet.
 • Anmälan Eldstad/Rökkanal

  Visa blankett

  ?
  (Går att fylla i på datorn) När du skall installera en ny eldstad/rökkanal skall en anmälan till Byggnadsnämnden göras, ta kontakt med Plan och byggavdelningen för att säkerställa om du behöver göra en anmälan.

Övriga