Protokoll

På denna sida finns Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämndens protokoll 2017

Datum

Protokoll 2017-04-05
Delegationsbeslut 2017-04-04
Protokoll 2017-03-08
Delegationsbeslut 2017-02-06
Delegationsbeslut 2017-01-25
Protokoll 2017-01-11

 

Byggnadsnämndens protokoll 2016

Datum

Protokoll 2016-12-14
Delegationsbeslut 2016-12-08
Protokoll 2016-11-23
Protokoll 2016-10-19
Delegationsbeslut 2016-10-10
Protokoll 2016-09-21
Protokoll 2016-08-24
Delegationsbeslut 2016-07-08
Delegationsbeslut 2016-07-06
Protokoll 2016-06-15
Protokoll 2016-05-11
Delegationsbeslut 2016-04-21
Protokoll 2016-04-06
Protokoll 2016-03-09
Protokoll 2016-02-10
Delegationsbeslut 2016-02-10
Delegationsbeslut 2016-01-21
Delegationsbeslut 2016-01-13