Boende

Boende för funktionshindrade

Funktionshindrade som vill ha eget boende kan erbjudas en bostad med särskild service. I Olofströms kommun finns boendeenheter av olika karaktär.
 
Gemensamt för samtliga boende är att omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella insatser ingår. Dessutom är samtliga bostäder anpassade efter de boendes förutsättningar och behov.