Bostadsanpassning

Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet: förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Vad ges bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag kan användas för att till exempel ändra eller komplettera badrumsutrustning, specialutrusta köket, sätta in bredare dörrar och ta bort trösklar så att en rullstol kan komma fram. Utomhus kan man få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, hårdgöring av gångvägar med mera.

Ansökningsblanketter

Finns hos socialkontoret, Östra Storgatan 38, Olofström eller laddas ner från blankettarkivet.

Kontakt

Sökande rekommenderas att först ta kontakt med Distriktsarbetsterapeut
Lisbeth Franke Juneskär telefontid 8.30 - 9.00, tel:0454- 93905.
Helen Svensson 8.30 - 9.00, tel:0454- 93913

Distriktssjukgymnast Anna-Karin Magnusson. Tel: 0454-93909

Senast uppdaterad: 28 januari 2016