Bygglovstaxa

Avgifter för bygglov, anmälan, kartor, utsättning och strandskyddslagen mm.  

Gäller från: 2011-07-01 
Antagen: KF § 47/2011 
Dnr: 11/KS 159-206

Senast uppdaterad: 01 december 2017