Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

På denna sida finns det bl.a. uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i Byggnadsnämnden.

Byggnadsnämndens sammanträden 2017

Onsdagar kl. 14.00
11 januari, 8 februari (INSTÄLLT), 8 mars, 5 april, 10 maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december.

 

Ordinarie ledamöter 2015-2018:  
 Pirjo Veteli, ordförande S  
 Anders Johansson, 1:e vice ordförande S  
 Mats Sigfridsson, 2:e vice ordförande C  
   
 Ledamöter:   
 Hans Åkesson S  
 Dan Orvegren S  
 Louise Winberg S  
 Thommy Svensson KD  
 Katarina Krupa  M  
 Rod Mundenius SD  
   
 Ersättare:  
 Marianne Lundström S  
 Ingolf Johnsson S  
 Karin Björnsson S  
 Rudolf Gerneroth S  
 Timmy Sulasalmi  V   
 Per Enberg  C   
 Marianne Eriksson  M  
 Max Nielsen  SD  
 Björn Söderdahl  L  

Senast uppdaterad: 04 juli 2017