Centrumutveckling

Olofströms centrum har utvecklats positivt de senaste åren med bland annat ett förnyat torg, Storlekplats, nya butiker med inbjudande fasader längs Storgatan och mycket annat.

Utveckla centrum, torg och åarna tillsammans med oss

Den här utvecklingen vill vi ska fortsätta och under 2016 påbörjar därför Olofströms kommun, i samarbete med flera andra aktörer, ett projekt där vi tittar närmare på hur centrum kan utvecklas framöver. Stort fokus kommer att läggas på hur vi kan utveckla miljön runt åarna så att dessa kan bli mer attraktivare för promenader och mötesplatser. Vi kommer också arbeta med att utveckla torget och skapa förutsättningar för att genomföra fler aktiviteter i centrum.           

Medborgarforum
Som ett första steg i centrumutvecklingen har vi genomfört medborgarforumet ”Utveckla Centrum” där medborgarna under perioden februari-maj fått lämna synpunkter och förslag på hur man vill att centrum ska utvecklas framöver. Förslagen har kunnat lämnas via e-post, instagram, facebook, brev och telefonsamtal. Vi har också bjudit in till Gå-Tur och Paddeltur för att tillsammans med oss diskutera olika platser i centrum. Utöver detta har vi medverkat med en föreläsning i Folkets Hus 4 april samt vid barnkalaset på Storlekplatsen 14 maj. 

Vad händer nu?

Inkomna förslag från medborgarforumet har under hösten bearbetats till idéskisser av landskapsarkitektstudenter från Sveriges Lantbruksuniversitet och studenter vid planarkitektprogrammet på Blekinge Tekniska högskola. Idéskisserna ställs nu ut för allmänheten mellan 27 november och 31 december i Färgbodens gamla lokaler i centrum. Utställningen innehåller två huvuddelar: Å-rummet och Torget. I utställningen kan du vara med och påverka centrums utveckling genom att tycka till om idéerna och lämna egna förslag. I samma lokal finns också den nya PopUp-butiken som inrymmer olika spännande företagskoncept.

Utställningens och PopUp-butikens öppettider:

Måndag-fredag kl.10-18
Lördag kl.10-14

Du kan även ta del av idéskisserna på den här sidan och lämna synpunkter på e-post utvecklacentrum@olofstrom.se