Dexter

Dexter

Dexter är en Internetlösning där du erbjuds en kvalificerad service vad gäller frågor som rör gymnasieskolan och barnomsorgen i Olofströms  kommun. Dexter är riktad till dig som är vårdnadshavare, elev, eller personal. 

På Nya Dexter-portalen kan du som förälder fylla i ditt schema.

 -- Logga in till Dexter (för dig som har din  inloggning klar)

Om skolan på nätet
Föräldrar inom  barnomsorg  har nu möjlighet att följa sina barns placering och skolgång.

Föräldrainloggning

 

-BankID


-Telia Nordea

 

-Mobilt BankID
 

Senast uppdaterad: 27 maj 2015