Eldsjäl

Olofströms kommun har sedan år 2000 utsett en årlig eldsjäl. Eldsjälar är guld värda för alla organisationer, företag, föreningar och kommuner som vill utvecklas. Därför vill Olofströms kommun lyfta fram en Eldsjäl som gjort något för bygdens utveckling. Denna person bidrar i allra högsta grad till att öka invånarnas trivsel i kommunen.

Kommunen uppmärksammar de personer som gör det lilla extra. Representanter från alla förvaltningar med hjälp av de kommunala bolagen utser vem som får äran att bli kommunens eldsjäl varje år.

Skicka din nominering tillsammans med en motivering senast den 17 april 2017 till:
Kultur och Fritid
Box 301
293 24 Olofström
E-post: kof@olofstrom.se

Kriterier:
Personen ska vara bosatt i Olofströms kommun och hon eller han arbetar ideellt för att öka trivseln för medborgarna i kommunen.

År  Eldsjäl Motivering
2016 Kennert Karlsson Engagerar sig outtröttligt i en mängd ideella projekt.
2015 Åsa Svensson

Åsa Svensson har oförtröttligen arbetat ideellt i det tysta med Litauenhjälpen, Röda korset och som klassmormor samt delaktig i språk- och stickcaféer för nyanlända.