Elevhälsan i Olofström

Elevhälsan i Olofströms kommun tillhandahåller medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser i enlighet med Skollagen och leds av verksamhetschefen. Nedan följer en förteckning med kontaktuppgifter.

Namn 

Telefonnummer
Samordnare
Eva Schelin
0454-931 85
   
Skolläkare samtliga skolor
Per Zetterlund
kontakt via resp. skolsköterska
   
Teamledare skolnärvaro
Kaj Torikka
0454-931 84
   
Skolsköterskor
Malin Johnsson (Vilboksskolan, Jämshögs skola, Gränums skola)

0454-935 62

Lisa Svensson (Brännaregårdsskolan) 0454-935 68
Ingela Nolin (Högavångskolan) 0454-931 43
Helen Wåhlin (Holje träningsverksamhet, Nordenbergsskolan) 0454-932 74
Marita Svensson (Kyrkhults skola, första hälsobesöket för nyanlända skolbarn i grundskolans förberedelseklasser) 0454-930 36
   
Skolkuratorer
Emma Torikka (Brännaregårdsskolan och Kyrkhults skola)
0454-930 08
Rebecka Blixt (Högavångskolan) 0454-930 77
Elin Olsson (Högavångskolan) 0454-930 88
0709-435 103
Tiina Pettersson (Nordenbergsskolan) 0454 – 931 71
Petra Jeppsson (Vilboksskolan, Jämshögs och Gränums skola) 0454-931 79
   
Specialpedagoger
Ann-Marie Blomqvist Magnusson (Jämshögs och Gränums skola)
 0721-790 290
Gerd Jönsson (Brännaregårdsskolan) 0703-237 776
Helene Oscarsson (Kyrkhults och Vilshults skolor) 0454-937 05
Christina Selman (Högavångskolan) 0454-931 50
Annika Appelros (Nordenbergsskolan, vik. rektor)
Eva Björklund (Nordenbergsskolan)
Inger Lindvall (Nordenbergsskolan)
0454–930 90
0454-931 39
0454-936 37
Rose-Marie Johansson (Vilboksskolan) 0454-935 69
   
Talpedagog och hörselpedagog samtliga skolor
Lena Nielsen
0454-935 11
   
Särskola Högavång
Lena Nielsen
0454-935 11