Familjepedagog/Socialpedagog

Familjepedagog/Socialpedagog arbetar pedagogiskt, praktiskt och terapeutiskt med barnfamiljer.

  • Vi kan erbjuda råd och stöd hemma hos er i vardagliga situationer utifrån dina och familjens behov och möjligheter. 
  • En viktig uppgift är att visa på att det går att själv styra sin vardag i stället för att låta problemen styra vardagen. Familjepedagogerna erbjuder Marte Meo som en samspelsmetod

Familjepedagoger/Socialpedagog är ett frivilligt bistånd inom socialtjänsten som familjen samtycker till. Familjer kan skriftligt ansöka om bistånd eller rekommenderas av socialsekreterare i barn och ungdomsgruppen. 

Men du som förälder kan även ringa direkt till familjepedagogerna/socialpedagog för råd och stödsamtal utan registrering = "Fem Fria"

Senast uppdaterad: 05 februari 2016