Färdtjänst

Färdtjänst är till för personer med funktionshinder som har väsentliga svårigheter att förflytta sig själv eller att resa med allmänna kommunikationer. Lag om Färdtjänst reglerar verksamheten.

Färdtjänst i Olofströms kommun körs av Blekingetrafiken
Beställningscentral med mobiltelefon tel: 0455-165 00

Man tillämpar samma zonsystem som Blekinge länstrafiks zonsystem för busstrafik. Olofströms kommun är indelad i två zoner.
Färdtjänstresor kan fås inom Blekinge län. Vid resa utanför länet begränsas reslängden till 50 km från bostaden.

Läs mer information på www.regionblekinge.se eller kontakta färdtjänsthandläggare.

Frågor och synpunkter som rör själva resandet med färdtjänst hänvisas till Blekingetrafiken.
Läs mer om hur färdtjänsten går till i Blekingetrafikens broschyr "Färdtjänst en del av kollektivtrafiken"www.blekingetrafiken.se

Senast uppdaterad: 14 december 2016