Fenixgruppen

Under många år har socialförvaltningen bedrivit kostnadsfri gruppverksamhet utan registrering för barn och ungdomar. 

Fenixgruppen är för barn och ungdomar som:

  • lever i en bråkig hemmiljö
  • har förälder/föräldrar eller nära anhörig som är beroende av alkohol, andra droger och/eller har psykisk ohälsa.

Vad kan Fenixgruppen ge barn och ungdom?

  • I Fenixgruppen får barn/ungdom möjlighet att uttrycka sina känslor i förhållande till det som sker i det dagliga livet
  • Bli medvetna om sig själva och sina behov
  • Dela sina erfarenheter och upplevelser med andra barn/ungdomar
  • Och avlastas från skuld

Senast uppdaterad: 23 februari 2017