Flyttning av fordon

Kommunen, Polisen och Vägverket har rätt att flytta fordonsvrak, fordon som hindrar renhållning, snöröjning eller annat arbete på vägen, fordon med kör- och brukandeförbud, fordon som står uppställda mot förbud om stannande och parkering samt fordon som står uppställda så att fara för trafikolyckor uppstår eller hinder förekommer i trafiken.

Om du upptäcker ett fordon som har stått uppställt länge på samma plats eller ett fordonsvrak ("fordon som anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller intet värde" ) kontakta kommunen så försöker vi få tag på ägaren, eller om det krävs flyttar vi fordonet.

Du har möjlighet att göra din anmälan här:

Fyll i ett datum.
Fyll i ett namn.
Fyll i en korrekt e-post.

Fyll i ditt meddelande.

Senast uppdaterad: 12 mars 2018