För förtroendevalda

Olofströms kommun och dess bolag har sammanlagt  cirka 145 personer som är förtroendevalda . På denna sida kan du hitta information kring arvoden för förtroendevalda i Olofströms kommun.

Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald har du rätt till ett arvode när du fullgör ditt uppdrag samt för eventuella resekostnader i samband med uppdraget. Du hittar mera information om detta i våra dokument nedan.

Om du har frågor kring arvoden och regler så kan du höra av dig till personalchefen, alternativt till den som administrerar respektive arvode. 

Blanketter

För att få ut ditt arvode (undantaget årsarvoden) så måste du lämna in en blankett där det framgår vilket möte och vilken tid det gäller och vilka eventuella andra krav på ersättning som finns. Vid interna, protokollförda möten använder du interna arvodesblanketten. Den hanteras normalt av den som för protokoll för mötet.
Vid externa möten använder du externa arvodesblanketten.

Du har också rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst, då ska du lämna in intyg från din arbetsgivare. 

Senast uppdaterad: 18 maj 2017