Försäkringar

Alla våra elever är olycksfallsförsäkrade på heltid, undantaget elever på Komvux, Särvux och SFI som är försäkrade under verksamhetstid. Vi har  försäkringsavtal med Folksam.

Försäkringen gäller endast när eleven drabbas av plötslig, yttre händelse. Det är därför viktigt att teckna kompletterande försäkring. 

Skadeanmälan görs till Folksam per telefon eller på deras hemsida. 
För mer information läs försäkringsbeskedet.

Senast uppdaterad: 01 juli 2016