Försäkringar

Alla våra elever är olycksfallsförsäkrade på heltid, undantaget elever på Komvux, Särvux och SFI som är försäkrade under verksamhetstid. Vi har försäkringsavtal med Folksam.

Försäkringen gäller endast när eleven drabbas av plötslig, yttre händelse. Det är därför viktigt att teckna kompletterande försäkring. 

Senast uppdaterad: 01 juli 2016