Friskola

I Olofströms kommun finns för närvarande ingen friskola.