God man och överförmyndare

God man och överförmyndare

En god man eller förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person, och god man/förvaltare förordnas första gången (dvs. vid anordnandet) av tingsrätten. Den person som har god man eller förvaltare kallas huvudman.
 
Här finner du mer information om bland annat:
 
  • Vad en god man, förvaltare och förmyndare har för uppgifter
  • Hur du söker god man
  • Hur du blir god man
  • Redovisning och blanketter
  • Ensamkommande barn

Senast uppdaterad: 13 maj 2015