Gränums förskoleklass

Gränums förskoleklass är en del av Gränums skola. Skolan ligger mitt i byn omgiven av en stor skolgård och en närliggande äng och ett litet skogsområde. Lokalerna används halva dagen av förskoleklassen och 1:an och resten av dagen av fritidshemmet.

Förskoleklassen består av 8 barn. 1:an och förskoleklassen samverkar, då är vi 20 barn tillsammans. I förskoleklassen strävar vi efter att varje elev
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära
• utvecklar sitt eget sätt att lära
• utvecklar tillit till sin egen förmåga
• känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt och hänsyn i samspel med andra. Leken är här ett VIKTIGT redskap.

 

Besöksadress: 
Håkantorpsvägen 2 -0, 293 93 Olofström