Gymnasial vux

Du kan läsa på hel- eller deltid och efter en individuell studieplan, som du bestämmer tillsammans med studie- och yrkesvägledaren. Flera av kurserna kan läsas på distans. 

Elever med läs- och skrivsvårigheter erbjuds stöd, till exempel längre provtid och muntliga förhör. 

Du kan till exempel studera:

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Psykologi
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Vård- och omsorgsutbildning