Hästgårdar

Tomterna för hästgårdarna ligger det natursköna området Rosenfors, beläget mellan Holjeån och Halens naturreservat. Tomterna kommer verkligen att leva upp till kommunens mål ”Nära till allt”.

Området har ett strategiskt bra läge mitt emellan Olofströms och Jämshögs centrala delar. Kommunalt ridhus och ridanläggning finns strax norr området. I närområdet erbjuds möjligheter till ridning på befintliga stigar och skogsvägar. 

En satsning på ridsporten är en del i arbetet med att göra Olofströms kommun attraktivt i ett bredare perspektiv.

Cykelled mellan Olofström och Sölvesborg finns i anslutning till området.

Förutom de sex hästgårdstomterna finns även två stora småhustomter i anslutning till hästgårdarna. Tomternas storlek kommer att ligga kring 2000 kvm.

Pris och ungefärlig areal för de sex hästgårdarna (Numrering enl. översikt)

  1. 410 000 kr Ca 2.6 Ha samt del i gemensam naturbetesmark
  2. 390 000 kr Ca 3.1 Ha samt del i gemensam naturbetesmark 
  3. 470 000 kr Ca 2.8 Ha samt del i gemensam naturbetesmark
  4. 310 000 kr Ca 2.1 Ha samt del i gemensam naturbetesmark (såld)
  5. 300 000 kr Ca 2.0 Ha samt del i gemensam naturbetesmark
  6. 270 000 kr Ca 2.5 Ha samt del i gemensam naturbetesmark 

Pris för de två småhustomterna
Sätts enl. principen: 36000 kr + 50 kr/kvm

VA-anslutning
103 315 kr

El-anslutning
Varierar från fall till fall. För prisuppgift kontakta Olofströms kraft, tel. 0454 98 000.

KabelTV/bredband
För aktuella prisuppgifter kontakta OKTV, tel. 0454/98 050