HMM-Gruppen

Högavång Mot Mobbning!

Mobbning är när en eller flera personer systematiskt kränker en annan person fysiskt eller psykiskt. Även utfrysning och social isolering är en form av mobbning. 
På Högavång ska ALLA, personal och elever, arbeta för att motverka mobbning! 

HMM (Högavång Mot Mobbing) är skolans anti-mobbingsgrupp och arbetar för att motverka mobbing och för att skapa en trevlig stämning på Högavångsskolan.

HMM-elevernas uppgift är att vara en trygg kamrat, någon som eleverna ska känna förtroende för och kunna vända sig till. HMM träffas en gång i månaden under ledning av kurator och fritidsledare för att diskutera vad som händer i klassen och på skolan. När eleverna påbörjar uppdraget får de utbildning för att känna sig stärkta i sin roll.

Vi försöker hitta lösningar 
• Vi pratar även om positiva saker som händer på skolan
• Vi försöker utbilda/fortbilda oss kring mobbing 
• Vi som deltar i gruppen har tystnadsplikt 


Den vuxna antimobbningsgruppen består av pedagoger och elevvårdspersonal som jobbar med att förebygga, upptäcka och utreda kränkningar och mobbning.