Protokoll

På denna sida finns protokoll från Kultur- och fritidsnämndens möten

Kultur- och fritidsnämnden protokoll  2017  Datum
Protokoll 2017-04-06
Protokoll 2017-02-09

 

Kultur- och fritidsnämnden protokoll  2016  Datum
Protokoll 2016-12-08
Protokoll 2016-10-27
Protokoll 2016-09-01
Protokoll 2016-06-09
Protokoll 2016-04-07
Protokoll 2016-02-11