Kommunala förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen

Kommunchef: Iréne Robertsson, tel: 0454- 931 15
Administrativ chef: Anna-Karin Johansen, tel: 0454-932 12 föräldraledig. Vikarie Matilda Frigård, tel: 0454-930 64
Personalchef: Johanna Spånér, tel: 0454-932 77
Ekonomichef: Karl Andrae, tel: 0454-931 97
IT-chef: Fredrik Anderberg tel: 0454-931 70
Besöksadress: Östra Storgatan 5


Kultur och Fritidsförvaltningen

Förvaltningschef: Joanna Holden, tel: 0454-936 04
Besöksadress: Östra Storgatan 24


Utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef: Margareta Gabrielson, tel: 0454-932 45
Besöksadress: Östra Storgatan 5


Socialförvaltningen

Socialchef: Camilla Munther, tel: 0454-931 98
Besöksadress: Östra Storgatan 38

Senast uppdaterad: 29 december 2016