Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en insats till föräldrar eller annan vårdare med en funktionshindrad familjemedlem som behöver avlösning. Även den funktionshindrade kan vara i behov av miljöombyte, rekreationer och personlig utveckling.

Olofströms kommun kan erbjuda korttidsboende/avlastning för barn / ungdomar och vuxna

Insatsen beviljas av LSS-handläggare. 

Senast uppdaterad: 17 oktober 2016