Krishantering

I BRÅDSKANDE NÖDSITUATIONER RING 112 OCH TILLKALLA AMBULANS, BRANDKÅR OCH/ELLER POLIS. 

Var beredd på att tala om: 

  • Vem du är och varifrån du ringer 
  • Vad som hänt och hur många som är inblandade 
  • Typ av skada eller besvär (t e x medvetandegrad, andning, puls, var det gör ont, blöder det) 
  • Du kan behöva ge en färdbeskrivning, se nedan 

Gå ut och möt ambulansen eller annat utryckningsfordon. 

OBS. Slå alltid två nollor för att kunna komma ut om du ringer från kommunens telefoner.

Telefonlista 

Namn Tel/arbete                      Tel/hem                  Mobil                   
Rektor: Pekka Kiiskinen 0454- 930 61 0454-46478 ,    
Rektor: 
Eva Ingemansson
0454- 932 85    
Skolsköterska: 
Ingela Nolin 
0454-931 43    
Expedition: 
Eva Malo
0454-931 38    
Vaktmästare: 
Jan–Åke Hansson
0705-726 250      
Förvaltningschef: Lars-Olof Ludvigsson 0454- 932 45   0470-289 68  0730-64 61 86
Kommunens växel  0454-  930 00    
Ambulans/Polis/Brandkår/POSOM  112     
Akuten  73 10 00     
Giftinformations-centralen I nödsituation  112, annars 08-33 12 31    
Vårdcentralen i Olofström 73 31 00     
TIB (Tjänsteman i beredskap på Landstinget)   0455-73 53 76     
Arbetsmiljöverket   08-730 90 00     
Miljökontoret  0456-816778 (16778 internt, dvs utan nollor)    

 

MEDLEMMAR I KRISGRUPPEN

För-och efternamn Titel Telefon skola Mobil Telefon hem

Pekka Kiiskinen

Rektor 0454- 930 61   0454- 464 78
Ingela Nolin Skolsyster 0454 - 93143 0734 455 216  0454 – 923 40
Eva Malo Assistent 0454 - 93138 0733 876 541 0454 - 421 86
Karin Carlén Skolkurator 0454- 93171
/930 72 
070  644 87 58  0454 - 923 92
Ulf Salling Idrottslärare 0454 – 93 587 070 - 942 95 60 0454 - 521 21
Gunnil Bengtsson Lärare 0454 – 930 24   0454 - 428 14
Per Enberg Lärare 0454 – 931 41 0702 167 588 0454 - 400 45
Nils-Göran Gustafsson Lärare 0454 – 931 41 0735 436 477 0454 - 487 74 
Birgitta Svensson  Lärare 0454 – 930 24 0704 061 276 0454 - 464 11