Krisledningsnämnden

Följande ledamöter och ersättare väljs till krisledningsnämnden för tiden 2015-2018:

Ordförande: Sara Rudolfsson (S)
1:e vice ordförande: Kjell-Åke Karlsson (S)

Ledamöter: Ersättare
Sara Rudolfsson (S) Anita Skarphagen (S)
Kjell-Åke Karlsson (S) Yvonne Andreasson (S)
Kaj Joelsson (S) Michael Henriksson (S)
Morgan Bengtsson (V) Jennie Johannesson (V)
Rolf Jönsson (C) Patrik Krupa (M)

Senast uppdaterad: 01 augusti 2017