KSAU

KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Ordförande i arbetsutskottet är kommunstyrelsens ordförande Sara Rudolfsson (S).
 
Arbetsutskottet bereder de ärende som ska vidare till kommunstyrelsen. Utskottet beslutar även i ett antal ärenden som kommunstyrelsen gett utskottet delegation på att besluta om. Arbetsutskottet bereder inte ärenden som rör Olofströms kommuns anställda utan dessa ärenden bereds av personaluskottet.
 
Sammanträdestider för arbetsutskottet går att se i sammanträdesplanen

Senast uppdaterad: 26 januari 2018