Ledamöter & Ersättare

KSAU 2015 - 2018
Ledamöter:
Sara Rudolfsson (S)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Kaj Joelsson (S)
Jennie Johannesson (V)
Rolf Jönsson (C)

Ordförande: Sara Rudolfsson (S)
1:e vice ordförande: Kjell-Åke Karlsson (S)
 
Ersättare:
Anita Skarphagen (S)
Yvonne Andreasson (S)
Michael Henriksson (S)
Marika Markusson (V)
Patrik Krupa (M)

Senast uppdaterad: 23 maj 2017