Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

På denna sida finns det bl.a. uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden 2017

Kl. 13.00
9 februari, 6 april, 8 juni, 7 september, 26 oktober, 7 december.


Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden 2017

Kl.13.30
19 januari, 9 mars, 11 maj, 17 augusti, 5 oktober, 16 november 17 november kl. 10-12.
 

Ordinarie ledamöter 2015-2018
Patrik Sjöstedt, ordförande S
Tel: 0708-33 66 45
Linda Rehn, 1:e vice ordförande S
Britta Lindgren, 2:e vice ordförande M
Siw Bengtsson Joelsson S
Håkan Björkman S
Erik Halling S
Johnny Isaksson V
Maj Lindström C
Rod Mundenius SD
 
Ersättare: 
Ingrid Karlsson  S
Rita Stjernkvist Johansson  S
Monica Carlsson  M
Annelie Holgersson  S
Sam Vidén Jakobsson  S
Håkan Assarsson  S
Anitha Fredriksson  MP
Margaretha Svensson  C
Rolf Witte  SD

Senast uppdaterad: 07 december 2017