Kyrkhults förskoleklass

Förskoleklassen i Kyrkhult är i samma lokaler som Örnens fritidshem.
Det främsta målet för förskoleklassen är att främja det goda sociala samspelet.

Vi ska försöka ta tillvara varje barns förmåga att utvecklas i sin egen takt socialt, känslomässigt, motoriskt och kunskapsmässigt.
Alla barn ska känna trygghet och glädje under tiden de är i förskoleklassen.