Kyrkhults fritids

Fritidshemmen i Kyrkhult består av två avdelningar, Gladan och Örnen som arbetar mycket tillsammans.
De yngre barnen som går i förskoleklassen går på avdelningen Ugglan. Barnen i årskurs ett går på avdelningen Gladan.
Barnen i årskurs två och uppåt går på avdelningen Örnen.

Ugglan kontakt: tel: 0454-937 20
Gladan kontakt: tel: 0454-937 08
Örnen kontakt: tel: 0454-937 12

Utemiljön kring Gladan och Örnen är omväxlande och utmanande. Miljön inbjuder till en mängd olika lekar. Vi är därför ute
varje eftermiddag. Fritidshemmen utnyttjar även gymnastiksalen för olika fysiska aktiviteter.

Senast uppdaterad: 08 november 2016