Lägenhetsregistret

Kommunen ajourhåller registret

Fastighetsägare ska rapportera förändringar
Fastighetsägare i Olofströms kommun ska framöver rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen. Förändringarna som ska anmälas är:

-nytillkomna
-borttagna
-eller i storlek förändrade lägenheter

För att rapportera förändringar använder du blanketten Ajourhållning av lägenhetsregistret. Det finns två versioner av blanketten: Se nedan!

-den ena är till för flerbostadshus inklusive specialbostäder
-och den andra för småhus inklusive fritidshus
-Olofströms kommun ska ha fått in blanketten senast en månad efter det att du slutfört förändringen.
 

 

Blanketter för lägenhetsregistrering: 
OBS!

Använd en blankett per adress. Om en blankett inte räcker använd flera blanketter som sammanfogas per adress.

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inklusive specialbostäder