Läsutvecklare

Kommunala Läs- skriv- och språkutvecklare i Olofström är lärarna Malin Bergdahl och Malin Persson.

Deras informationsblad Låt Språket bära kan du läsa här.