Medling

Medling vid ungdomsbrott är ett frivilligt möte mellan en ungdom, 13-20 år, som begått brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk, särskilt utbildad medlare


Medlingsverksamheten i Olofström, Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby kommun bedrivs i enlighet med lagen om medling vid brott (2002:445) och rör främst gärningspersoner under 21 år.

Vad är medling vid ungdomsbrott?

Medling innebär att en gärningsperson och en brottsutsatt möts tillsammans med en opartisk medlare med anledning av ett brott för att tala om brottet och följderna av detta. Brottet måste vara polisanmält och erkänt helt eller delvis. 

Medling är ingen straffrättslig påföljd. Det är alltid frivilligt för båda parter och medlingsverksamheten arbetar under sekretess. 
Främst initieras medling av polis och socialtjänst men vem som helst som önskar kan kontakta medlingsverksamheten för samtal. 

Vill Du veta mer? 
Om du vill ha kontakt med medlingsverksamheten ring kommunens medlingssamordnare 
Christina Gustafsson

Tel: tel 0454-93428. 

Senast uppdaterad: 07 april 2015