Miljöpris

Varje år delar Olofströms kommun ut ett miljöpris. Priset kan utdelas till de  person/personer bor eller verkar i kommunen och till organisationer, föreningar eller företag som är verksamma i kommunen. Pristagaren ska bidra till en utveckling för ett hållbart Olofström genom sina miljöinsatser.

Priset delas ut under hösten, vanligen i samband med Skördedagen.
Förutom äran vinner pristagaren 10 000 kronor samt diplom. Priset gäller från sommar till sommar eftersom priset delas ut på hösten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser pristagaren. Om de anser att det inte finns någon kvalificerad kandidat har de rätt att ta beslut att inte dela ut något miljöpris.

Olofströms kommun annonserar varje år efter kandidater till miljöpriset, men det är fritt fram för privatpersoner, organisationer och företag i kommunen att nominera någon man anser förtjänar priset under hela året. Sista dagen för nomineringar är 31 augusti.

Skicka din nominering till:
Olofströms kommun
Miljöpris
Box 302
293 24 Olofström
E-post till: ks@olofstrom.se

2015 Elin Carleke, På fatet 10 000 kr
2014 Jörgen Nilsson, Nilssons Grus & Transport Ljungryda 10 000 kr