Nämnder

Nämnder

Kommunens högsta politiska organ är kommunfullmäktige. Olofströms kommun har följande nämndorganisation:

Underställda kommunfullmäktige är:

  • Kommunstyrelsen, som har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet. 
  • Byggnadsnämnden
  • Kultur och Fritidsnämnden
  • Socialnämnden
  • Utbildningsnämnden

Senast uppdaterad: 07 april 2016