Näringsliv

Näringsliv

Olofströms Näringsliv AB är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att utveckla och stärka näringslivet i Olofströms kommun. Näringslivsbolaget arbetar med företagsservice, fastighetsförvaltning av industri-, kontors- och affärslokaler samt industrimark.

 Bilder frå Mässan 2010

Olofströms kommun och Olofströms Näringsliv AB arbetar aktivt tillsammans för att vidareutveckla Olofström som etableringsort.

 Länk till  Olofströms Näringslivs hemsida

Senast uppdaterad: 07 oktober 2016