Om upphandling

Konkurrensverket har sammanställt den viktigaste informationen om upphandlingsprocessen i nedanstående länk.