Kontakt

Personalklubbens styrelse 2015/2016:

Ordförande: Annika Blissing tfn 931 02
Sekreterare: Annicka Liliequist tfn 372 03
Kassör: Romulus Andrea
 
Ledamöter:
Annika Blissing, ordförande, kommunledningsförvaltningen
Annicka Lilliequist, Olofströmshus AB
Romulus Andrea, socialförvaltningen
Helena Oinas Wihlborg, kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Svensson, KomVux
Madeleine Kidell, Olofströms Näringslivsbolag AB
Camilla Andersson, Holjebadet
Jens Gustavsson, Olofströmshus AB
 
Ersättare:
Tina Svensson, Olofströms Kraft AB
Anne Asterhäll, Holjebadet
Helen Isacsson, IT-avdelningen
 
Adjungerad:
Anna Lundholm, Kultursekreterare
 

Revisorer:
Andreas Svärd
Gösta Rörstrand

Valberedning:
Ann-Christine Ekberg

PersonalKlubben når du lättast via e-post personalklubben@olofstrom.se eller genom att ringa någon i styrelsen.

Senast uppdaterad: 31 maj 2017