Personlig assistent

Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. Ett personligt utformat stöd som ges åt person som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov . Med detta menas mycket personliga angelägenheter som personlig hygien , att inta måltider , att klä på sig , att kommunicera med andra eller annan hjälp av personlig karaktär.

Man kan få assistansersättning om man behöver personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar i veckan. Rätten till ersättning framgår av särskild lag. Försäkringskassan beslutar om sådan assistansersättning.

Man kan antingen få assistans direkt av kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare för assistenten eller assistenterna. Man kan också använda stödet till att anlita t.ex. ett kooperativ eller annat fristående organ som arbetsgivare 

Senast uppdaterad: 13 juli 2017