Priser

Priser

Nu byter vi ut vårt kortsystem och uppdaterar till armbandstaggar.  Nu kommer ni snabbt och lätt in på både bad och gym. 
Alla som har kort hos oss kommer att få byta ut sitt gamla kort när ni kommer hit. I samband med byte tas en depositionsavgift ut på 50 kr. När du återlämnar ditt band får du tillbaka avgiften. För dagsarmband tas ingen depositionsavgift ut.
Borttappat armband kostar 100 kr för att få lösa ut ett nytt kort.

Entréavgifter   Bad   

 Gym 

Barn            0-9 år  35 kr -
Ungdom    10-17 år*  45 kr 65 kr Du måste vara minst 16 år för att besöka gymmet
Vuxna       18 år - *   60 kr 80 kr

 Ungdomspris gäller för heltidsstuderande som kan visa studentkort. 

SFI ska visa studieintyg med start- och slutdatum för att erhålla ungdomspris.

Familjerabatt:

  • 10 kr/person

Klippkort: (gäller i 2 år från inköpsdatum och är opersonliga)

  • Gå 12 gånger - betala endast för 10 gånger

Periodkort Bad

12 månader  6 månader

3 månader

1 månader
Bad vuxen   1650 kr 1 100 kr 825 kr  
Pensionär ** 825 kr 550 kr 413 kr  
Bad ungdom 10-17 år*  950 kr  650 kr 400 kr  
Bad barn 0-9 år 750 kr 500 kr 300 kr  
         

Periodkort Bad & Gym

12 månader 6 månader 3 månader 1 månader
Bad och gym vuxen  2 640 kr  1 760 kr 1 100 kr  
Pensionär ** 1320 kr 880 kr 550 kr  
Bad och gym ungdom 16-17 år * 1 550 kr 1 050 kr  750 kr  

* Ungdomspris även för studenter mot uppvisande av gilltigt intyg från skola

** Rabatt för ålderspensionär och för de som har aktivitets- och sjukersättning (intyg från försäkringskassan krävs):
50 % på 12-månaderskort (gäller måndag till fredag till kl.16.00, ej helgdagar eller skollov).

 

Gym - Engångsentré om man löst periodkort för endast bad:
Ungdom 16-17 år                                                     

  • 45 kr 

Vuxna 18 år- *                                                             

  • 60 kr  

Senast uppdaterad: 19 mars 2018