PRISER

PRISER

Nu byter vi ut vårt kortsystem och uppdaterar till tuffa armbandstaggar.  Nu kommer ni snabbt och lätt in på både bad och gym
Alla som har kort hos oss kommer att få byta ut sitt gamla kort när ni kommer hit. I samband med byte tas en depositionsavgift ut på 50 kr. När du återlämnar ditt band får du tillbaka avgiften.

För dagsarmband tas ingen depositionsavgift ut.

Entréavgifter

    Bad   

 Gym (Minimiålder för Gym är 16 år) 

Barn            0-9 år  35 -
Ungdom    10-17 år*  45 65
Vuxna       18 år - *   60 80

 * Ungdomspris även för studenter mot uppvisande av intyg från skola

Familjerabatt:
10 kr/person

Klippkort: (gäller i 2 år från inköpsdatum och är opersonliga)
Gå 12 ggr - betala endast för 10

Periodkort - Alla kort är personliga och kan ej lånas ut till någon annan.
                                                                   12 mån            6 mån             3 mån

Bad vuxen                                               1 650 kr         1 100 kr             825 kr

Bad ungdom 10-17 år*                             950 kr             650 kr             400 kr

Bad barn 0-9 år                                          750 kr             500 kr             300 kr

Bad och gym vuxen                               2 640 kr         1 760 kr          1 100 kr

Bad och gym ungdom 16-20 år           1 550 kr         1 050 kr             750 kr

 * Ungdomspris även för studenter mot uppvisande av intyg från skola

Rabatt för ålderspensionär och för de som har aktivitets- och sjukersättning (intyg från försäkringskassan krävs):
50 % på 12-månaderskort (gäller måndag till fredag till kl.16.00, ej helgdagar eller skollov).

Gym - Engångsentré – Om man löst periodkort för endast bad:
Ungdom 16-17 år *                                                      45 kr 
Vuxna 18 år- *                                                              60 kr  

* Ungdomspris även för studenter mot uppvisande av intyg från skola