Psykisk hälsa barn och unga

Här finns länkar och telefonnummer om du upplever att du behöver stöd och hjälp för barn eller unga.

Akut hjälp

Länk till kontaktuppgifter och mer information om akut hjälp

ADHD

Se kontaktuppgifter och läs mer om ADHD på 1177.se

Alkohol och droger

Se kontaktuppgifter och läs mer om alkohol och droger på 1177.se

Förebyggande teamet (pdf)

Aspbergers syndrom

Se kontaktuppgifter och läs mer om Aspbergers syndrom på 1177.se

Autism

Se kontaktuppgifter och läs mer om autism på 1177.se

Bipolär sjukdom

Se kontaktuppgifter och läs mer om bipolär sjukdom på 1177.se

Brister i föräldraskap

Socialpedagog 0-12 år

Depression

Se kontaktuppgifter och läs mer om depression på 1177.se

Dyslexi

Se kontaktuppgifter och läs mer om dyslexi på 1177.se

Dödsfall

Se kontaktuppgifter och läs mer om dödsfall på 1177.se

Ekonomiska problem

Länk till Socialförvaltningen, Försörjningsenheten

Fobier

Se kontaktuppgifter och läs mer om fobier på 1177.se

Funktionsnedsättning

Se kontaktuppgifter och läs mer om funktionsnedsättning på 1177.se

Ilska och utbrott

Se kontaktuppgifter och läs mer om ilska och utbrott på 1177.se

Kriminalitet

Stöd till barn och ungdom

Lägg till förebyggande teamet (pdf)

Se kontaktuppgifter och läs mer om kriminalitet på 1177.se

Kris i livet

Se kontaktuppgifter och läs mer om kris i livet på 1177.se

Ledsen och nedstämd

Se kontaktuppgifter och läs mer om att vara ledsen och nedstämd på 1177.se

Mobbning och kränkande särbehandling

Se kontaktuppgifter och läs mer om mobbing och kränkande särbehandling på 1177.se

Oro

Se kontaktuppgifter och läs mer om oro på 1177.se

Problem i skolan

Länk till Utbildningsförvaltningen, Elevhälsa och elevhälsovård

Länk till Utbildningsförvaltningen, Råd och stöd

Psykos

Se kontaktuppgifter och läs mer om psykos på 1177.se¨

Riskbruk och missbruk

Se kontaktuppgifter och läs mer om riskbruk och missbruk på 1177.se

Sexuella övergrepp

Stöd till barn och ungdomar, kontakt kontorstid/utanför kontorstid

Se kontaktuppgifter och läs mer om sexuella övergrepp på 1177.se

Självmordstankar

Se kontaktuppgifter och läs mer om självmordstankar på 1177.se

Självskadebeteende

Se kontaktuppgifter och läs mer om självskadebeteende på 1177.se

Skilsmässa

Länk till Socialförvaltningen, Familjerätten
Länk till Socialförvaltningen, Barn och familj
Länk till Utbildningsförvaltningen, Elevhälsa och elevhälsovård

Skolfrånvaro

Länk till Utbildningsförvaltningen, Elevhälsa och elevhälsovård

Stress

Se kontaktuppgifter och läs mer om svårt att koncentrera sig på 1177.se

Sömnstörning

Se kontaktuppgifter och läs mer om sömnstörning på 1177.se

Tourettes syndrom

Se kontaktuppgifter och läs mer om Tourettes syndrom på 1177.se

Tvångssyndrom

Se kontaktuppgifter och läs mer om tvångssyndrom på 1177.se

Länk till UMO Olofström-Ungdomsmottagningen

Våld och övergrepp

Se kontaktuppgifter och läs mer om våld och övergrepp på 1177.se

Ångest

Se kontaktuppgifter och läs mer om ångest på 1177.se

Ätstörningar

Se kontaktuppgifter och läs mer om ätstörningar på 1177.se

Senast uppdaterad: 13 mars 2018