Rehabilitering och hjälpmedel

Rehabiliteringsenheten arbetar för att upprätthålla och/eller förbättra fysiska, psykiska och sociala funktioner. Rehabiliteringsinsatserna vänder sig till personer i, särskilt boende inom äldre, handikappsomsorgen och på korttidsboende. 

I rehabiliteringsenheten ingår: 

  • Arbetsterapeut - Arbetsterapeuten bedömer och åtgärdar aktivitetsnedsättningar. Arbetsterapeuten provar ut och förskriver tekniska hjälpmedel och intygar behov av bostadsanpassningar. 
     
  • Sjukgymnast Sjukgymnasten gör bedömningar och föreslår åtgärder vid olika typer av funktionsnedsättningar. Exempel på åtgärd kan vara träning av gång, förflyttning, styrka och/eller rörlighet. Sjukgymnasten provar även ut och förskriver tekniska hjälpmeder, främst gång och träningshjälpmedel.
     
  • Hjälpmedel - Ni som har hjälpmedel ska återlämna dess till rehabassistenten som är förrådsansvarig. Återlämnas rengjorda. Var vänlig skriv namn och personnummer på det som ska lämnas tillbaka.
     
  • Rehabassistent - Rehabassistenten utför även delegerade insatser från arbetsterapeut och sjukgymnast till exempel hjälpmedelsutprovning och träning. 

Senast uppdaterad: 29 november 2016